GA6L45R sump

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S2TMA Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Set, oil sump
1
 i  24 11 7 581 605
να Σεπ '10 1

1.5 kg

3.3 lb

104,40 
1
 i  24 11 7 581 605
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

1.5 kg

3.3 lb

104,40 
Στεγανοποίηση ελαιολεκάνης
2
 i  24 11 7 572 618
να Σεπ '10 1

90 g

0.2 lb

38,49 
2
 i  24 11 7 572 618
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

90 g

0.2 lb

38,49 
Μαγνήτης
3
 i  24 11 7 572 619
να Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

12,75 
3
 i  24 11 7 572 619
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

12,75 
Σετ φίλτρο λαδιού
4
 i  24 11 7 593 565
να Σεπ '10 1

370 g

0.8 lb

42,61 
4
 i  24 11 7 593 565
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

370 g

0.8 lb

42,61 
Set, hexagon screws
5
 i  24 11 7 581 606

M6X19

να Σεπ '10 1

120 g

0.3 lb

7,31 
5
 i  24 11 7 581 606

M6X19

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

120 g

0.3 lb

7,31 
Κοχλίας αποστράγγισης λαδιού
6
 i  24 11 7 572 622
να Σεπ '10 1

20 g

0.71 oz

1,30 
6
 i  24 11 7 572 622
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

20 g

0.71 oz

1,30 
Τάπα πλήρωσης λαδιού
7
 i  24 14 7 572 603
να Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

9,96 
7
 i  24 14 7 572 603
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

9,96 
GA6L45R output

← GA6L45R output

GA6L45R gearshift

GA6L45R gearshift →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.