Συγκρότημα κίνησης

BMW /M3 E92 κουπέ ΗΠΑ S65

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Ιανουάριος 2009

Συγκρότημα κίνησης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 442 123

S65B40A

1

199.8 kg

440.4 lb

16.265,98 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 442 124

S65B40A

1

77.5 kg

170.9 lb

12.906,99 
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 2 303 727

S65B40A

1

158 kg

348.3 lb

16.672,64 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 2 303 728

S65B40A

1

158 kg

348.3 lb

12.906,99 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.