Συγκρότημα κίνησης

BMW 335i E92 κουπέ ΗΠΑ N54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Μάρτιος 2007

Συγκρότημα κίνησης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 415 043
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N54B30A

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '09 1

146 kg

321.9 lb

11.759,07 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 415 044
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N54B30A

να Ιαν '09 1

146 kg

321.9 lb

8.873,57 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες συγκρότημα κίνησης
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

2
 i  11 11 0 411 131
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας Torx
23 00 1 222 893
ποσότητα: 1
1

400 g

0.9 lb

67,47 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.