Διάφορες φίσες και σύνδεσμοι

BMW 320xd E92 κουπέ Ευρώπη N47

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Διάφορες φίσες και σύνδεσμοι
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Περίβλημα ακίδων μη κωδικοποιημ.
1
 i  61 13 6 905 999
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αρσενική επαφή ELO-Power 2, 8 x 0, 63
61 13 8 373 293
8 POL.
ποσότητα: X

8 POL.

X

10 g

0.35 oz

3,95 
Σύστημα στρογγυλού συνδέσμου D 1, 5 mm

← Σύστημα στρογγυλού συνδέσμου D 1, 5 mm

Περίβλημα υποδοχής MQS

Περίβλημα υποδοχής MQS →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.