Κοτσαδόρος επιμέρους εξαρτήματα

BMW 320i E92 κουπέ Ευρώπη N43

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοτσαδόρος περιστρεφόμενος
1
 i  71 60 6 790 757
1

32.6 kg

71.9 lb

777,31 
Εξαγωνικό περικόχλιο
2
 i  71 60 6 772 024

M12

6

70 g

0.2 lb

4,38 
Μονάδα απασφάλισης σφαιρική κεφαλή
3
 i  71 60 6 784 797
1

10 g

0.35 oz

105,04 
Πινακίδα βάρους στήριξης
4
 i  71 60 1 135 082

75KG

1

10 g

0.35 oz

7,75 
Υποδοχή σύνδεσης
5
 i  61 13 1 378 999
1

100 g

0.2 lb

56,72 
Κοχλίας επίπεδης κεφαλής
6
 i  07 11 9 904 940

M5 X 30

3
0,30 
Σφιγκτήρας καλωδίων
7
 i  61 13 8 383 722

L=200MM/B=4,6MM

3
0,07 
Διακόπτης κοτσαδόρου
8
 i  61 31 9 272 858
1

10 g

0.35 oz

24,16 
Στήριγμα διακόπτη κοτσαδόρου
9
 i  71 60 6 774 671
1

30 g

1.06 oz

10,92 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
10
 i  07 14 6 979 392
1
0,39 
Συνδυασμένη λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
11
 i  51 41 9 143 799

ST4, 8X16MM

1
0,53 
Μονάδα ελέγχου AHK
12
 i  71 60 6 857 227
1

60 g

0.1 lb

87,39 
Προσαρμογέας
13
 i  61 13 1 382 153
1

410 g

0.9 lb

94,85 
Προσαρμογέας
14
 i  61 13 6 942 997

13 - 7

1

100 g

0.2 lb

22,26 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
15
 i  34 11 6 797 579

M12X1,5X41 ZNS3

6

60 g

0.1 lb

2,70 
Στήριγμα υποδοχής σύνδεσης
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για 

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος 

17
 i  71 60 6 769 304
1

50 g

0.1 lb

10,92 
Περίβλημα υποδοχής
18
 i  61 13 6 901 662
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 1 393 704
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 4
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 6 913 612
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 8 364 834
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 8 366 260
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 14

16 POL./Z-CODE

1

10 g

0.35 oz

2,44 
Γρύλος σετ

← Γρύλος σετ

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.