Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

BMW 320i E92 κουπέ Ευρώπη N43

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντίγραφο πινακίδας βενζίνη
3
 i  71 23 9 136 415
+Πληροφορίες
Ισχύει μόνο για τύπο συσκευής Θέρμανσης Thermo Top V βενζίνη

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουν '11 1
3,75 
3
 i  71 23 9 356 086
+Πληροφορίες
Ισχύει μόνο για τύπο συσκευής Θέρμανσης Thermo Top V βενζίνη
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ"
5
 i  64 12 6 955 187

DE, EN

1
7,75 
5
 i  64 12 6 955 189

FR

1
7,75 
5
 i  64 12 6 955 190

IT

1
7,75 
5
 i  64 12 6 955 191

NL

1
7,75 
5
 i  64 12 6 955 192

DK

1
7,75 
5
 i  71 23 9 230 081

SV

1
7,75 
5
 i  71 23 9 242 117

PL/RU

1
7,75 
5
 i  71 23 9 384 976

BR

1
0,00 
5
 i  71 23 9 384 974

TR

1
0,00 
Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

← Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

Εργαλεία οχήματος

Εργαλεία οχήματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.