Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 316i E92 κουπέ Ευρώπη N43

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S536A Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης

συμπλήρωμα

Οι ονομασίες εξαρτημάτων, που Τελειώνουν με παύλα ( — ), Συμπληρώνονται με το σχόλιο ονομασίας (βλέπε πληροφορία εξαρτήματος).
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκ.σωλήνας παροχ.κινητήρ.-ψυγείο επάνω
1
 i  17 12 7 577 965
1

610 g

1.3 lb

76,99 
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυγείου κάτω-θερμοστάτης
2
 i  17 12 7 552 407
1

400 g

0.9 lb

53,30 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
3
 i  17 12 7 510 098

40/24

1

10 g

0.35 oz

5,06 
Αγωγός επιστροφ. θέρμανσης-θερμοστάτης-
4
 i  17 12 7 552 409
+Πληροφορίες
Αποτελείται από πλαστικό σωλήνα μαύρο Και λαστιχένιο εύκαμπτο σωλήνα
1

620 g

1.4 lb

76,99 
4
 i  17 12 7 566 040
+Πληροφορίες
Αποτελείται από πλαστικό σωλήνα μαύρο Και λαστιχένιο εύκαμπτο σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

1

730 g

1.6 lb

76,99 
Κοχλίας σπειροτόμος
5
 i  17 12 7 545 785

M6X34

3

10 g

0.35 oz

1,39 
Σωλήνας εξαερισμού ψυγείου επάνω-
11
 i  17 12 7 565 092
1

120 g

0.3 lb

31,58 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
12
 i  34 32 1 156 893

13,2-15,7

1
0,66 
Κλιπ
13
 i  13 31 1 738 201

D=8MM

2
1,04 
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

← Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.