Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

BMW 316i E92 κουπέ Ευρώπη N43

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδ.οδηγιών "Καύσιμο Super αμόλυβδο"
1
 i  71 21 2 122 599
να Μαρ '09 1
7,75 
1
 i  71 22 1 407 706

EU/US

1
7,75 
1
 i  71 22 7 599 549

ROZ95 E10

από Μαρ '09 1
7,75 
Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"

← Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.