Αντιπαρασιτική λωρίδα

BMW 325xi E91 Touring Ευρώπη N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S206A Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG)
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντιπαρασιτική λωρίδα
1
 i  12 42 7 578 869
1

40 g

1.41 oz

13,35 
Περικόχλιο
2
 i  07 14 6 973 709

M6

1
0,42 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 904 337

M5X14

2
0,61 
Κοχλίας εξωτερικό Torx
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

3
 i  13 62 7 530 413

M6X16-AL

1
0,64 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

3
 i  07 11 9 904 094

M6X12-8.8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,24 
3
 i  07 11 9 905 524

M6X12-8.8-ZNNIV

1
0,27 
Bracket earth cable
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

4
 i  12 42 7 555 220
1

20 g

0.71 oz

10,05 
Καλώδιο μίζας

← Καλώδιο μίζας

Στήριγμα καλωδίου

Στήριγμα καλωδίου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.