Εξωτερικό καπάκι

BMW 325xi E91 Touring Ευρώπη N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S199A Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Προστατευτικό κάλυμμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο S199A ναί

5
 i  12 52 7 511 159
2

10 g

0.35 oz

4,00 
Προστατευτικό κάλυμμα
7
 i  12 52 7 542 865

DISA

2
1,54 
Ελασματοειδείς επαφές/ελατηριωτές επαφές

← Ελασματοειδείς επαφές/ελατηριωτές επαφές

Σύστημα επικοινωνίας MLK

Σύστημα επικοινωνίας MLK →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.