Δοχείο διαστολής

BMW 335i E90N φορείο Ευρώπη N54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο διαστολής
1
 i  17 13 7 607 482

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '13 1

1.1 kg

2.5 lb

63,47 
1
 i  17 13 7 640 514
1

1.1 kg

2.5 lb

75,45 
Κοχλίας εξαέρωσης
2
 i  11 53 7 793 373

M10

1
3,59 
Διακόπτης στάθμης
3
 i  17 13 7 524 812

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '09 1

10 g

0.35 oz

11,20 
Διακόπτης στάθμης ψυκτικού υγρού
3
 i  17 13 7 553 919
1

10 g

0.35 oz

11,50 
Βιδωτή τάπα δοχείου διαστολής
4
 i  17 11 7 521 071

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '13 1

90 g

0.2 lb

10,64 
4
 i  17 11 7 639 020
1

90 g

0.2 lb

11,08 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 903 995

M6X20-U2-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,29 
Ροδέλα
6
 i  64 12 6 910 076
1

10 g

0.35 oz

1,92 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
7
 i  61 13 8 365 340
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Σεπ '14 2 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Σεπ '14 2 POL.
ποσότητα: X

2 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '14 1
2,07 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
7
 i  61 13 2 359 999
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
2 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
2 POL.
ποσότητα: X

2 POL.

1
10,92 
Ψυγείο λαδιού κινητήρα/σωλήν.ψυγ.λαδιού

← Ψυγείο λαδιού κινητήρα/σωλήν.ψυγ.λαδιού

Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ.

Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.