Υδραυλικός μηχανισμός διεύθυνσης

BMW 330i E90N φορείο Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
S823A Έκδοση θερμής χώρας

συμπλήρωμα

Όχι κατάλληλο, εάν έχει τοποθετηθεί Eps! Προσοχη! Οι βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να Αντικαθίστανται.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. υδραυλ. μηχανισμ. διεύθυνσης
1
 i  32 10 6 777 464
R •

ZF

να Σεπ '10 1

8 kg

17.7 lb

999,62 
1
 i  32 10 6 777 464
R •

ZF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

8 kg

17.7 lb

999,62 
1
 i  32 10 6 777 464
R •

ZF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

8 kg

17.7 lb

999,62 
1
 i  32 10 6 777 464
R •

ZF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 1

8 kg

17.7 lb

999,62 
Κοχλίας ASA
2
 i  32 10 6 773 068

M10X70-10.9

2

50 g

0.1 lb

2,68 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
3
 i  31 35 6 757 707

M10 ZNS3

να Ιουν '11 2

20 g

0.71 oz

1,36 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
3
 i  33 32 6 768 884

M10-10 ZNS3

από Ιουν '11 2

10 g

0.35 oz

1,59 
Λαμαρίνα θερμοπροστ. μηχανισμ.διεύθυνσης
4
 i  32 10 6 763 728
R •
1

40 g

1.41 oz

9,63 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
5
 i  07 11 9 904 128
R •

M6X10-8.8-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,62 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
6
 i  07 11 9 905 949
R •

M6-8-ZNNIV SI

1
0,36 
Υδραυλ.μηχαν.διεύθ.ενεργ.σύσ.διεύθ.(AFS)

← Υδραυλ.μηχαν.διεύθ.ενεργ.σύσ.διεύθ.(AFS)

Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS)

Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS) →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.