Διάφοροι σύνδεσμοι καλωδίων

BMW 330d E90N φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Διάφοροι σύνδεσμοι καλωδίων
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σύνδεσμος καλωδίου
1
 i  61 13 1 382 548

A6 10-16MM²

X

10 g

0.35 oz

3,19 
1
 i  61 13 1 388 431

A6 2,5-6 MM²

X

10 g

0.35 oz

0,20 
1
 i  61 13 1 388 865

A6 6-10MM²

X

10 g

0.35 oz

2,77 
1
 i  61 13 8 353 763

A6 0,35-1MM²

X
0,14 
Διαγνωστικό φις

← Διαγνωστικό φις

Διάφορα στηρίγματα καλωδίων

Διάφορα στηρίγματα καλωδίων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.