Διακόπτης ρύθμισης καθίσματος μπροστά

BMW 330d E90N φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S459A Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη
S481A Σπορ κάθισμα
S488A Υποστήριξ.οσφυϊκής χώρας οδηγ.και συνοδ.
S4UAA Σύστημα ρύθμισης καθίσματος ημι-ηλεκτρ.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διακόπτ. ρύθμ.καθίσματ. μπροστά δεξιά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

1
 i  61 31 9 275 070
R •
1

170 g

0.4 lb

151,32 
Διακόπτης ρύθμισης καθίσματος δεξιά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ρύθμισης καθίσματος ημι-ηλεκτρ. S4UAA ναί

2
 i  61 31 9 265 264
1

280 g

0.6 lb

151,32 
Διακόπτης ρύθμισης καθίσματος αριστερά
2
 i  61 31 9 265 265
1

280 g

0.6 lb

151,32 
Διακόπτ. ρύθμ.καθίσματ. μπροστά αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

2
 i  61 31 9 265 263
R •
1

290 g

0.6 lb

151,32 
Διακόπτες
3
 i  61 31 9 227 855
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ κάθισμα S481A ναί

Για λειτουργία 

Backrest width adjustment 

να Μαρ '10 2

20 g

0.71 oz

24,16 
3
 i  61 31 9 227 855
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Ή 

Σπορ κάθισμα S481A ναί

Για λειτουργία 

Backrest width adjustment 

Και 

Σύστημα διευκόλ.πρόσβασης στον πίσω χώρο 

από Μαρ '10 2

20 g

0.71 oz

24,16 
Διακόπτης υποστήρ.οσφυϊκής χώρας αριστ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Υποστήριξ.οσφυϊκής χώρας οδηγ.και συνοδ. S488A ναί

4
 i  61 31 8 352 291
1

20 g

0.71 oz

47,39 
Διακόπτης υποστήρ.οσφυϊκής χώρας δεξιά
4
 i  61 31 8 360 877
1

20 g

0.71 oz

47,39 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
5
 i  61 13 6 954 526
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
8 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 1 393 704
8 POL.
ποσότητα: X

8 POL.

1
2,45 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
7
 i  61 13 8 377 072
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
3 POL.
ποσότητα: 3
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
3 POL.
ποσότητα: 3

3 POL.

1
0,96 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
8
 i  61 13 6 909 058
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
6 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
6 POL.
ποσότητα: X

6 POL.

1
1,72 
Διακόπτης φώτα αλάρμ / ZV

← Διακόπτης φώτα αλάρμ / ZV

Υποδοχή USB/AUX-IN

Υποδοχή USB/AUX-IN →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.