Καλώδιο επισκευής B+

BMW 330d E90N φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καλώδιο επισκευής B+
+Πληροφορίες

X10209-x13020 

Βλέπε μέτρο PuMA 

46126132 

1
 i  61 12 9 232 803
R •

5910MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '07 να Ιουν '11 1

2.3 kg

5 lb

71,19 
1
 i  61 12 9 269 911
R •

5910MM

από Μαρ '07 1

2.3 kg

5.1 lb

63,29 
Καλώδιο επισκευής B+
5
 i  61 13 9 321 691
+Πληροφορίες
Σημείο σύνδεσης μεταγωγής
1
63,29 
Πλεξούδα καλωδίων ταμπλό οργάνων

← Πλεξούδα καλωδίων ταμπλό οργάνων

Contact system, flat-spr.contact MDK4 2.8

Contact system, flat-spr.contact MDK4 2.8 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.