Οδηγός καλωδίου

BMW 330d E90N φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Οδηγός καλωδίου κεντρικής κονσόλας
2
 i  61 13 6 948 339
R •
1

70 g

0.2 lb

2,28 
Κανάλι καλωδίων εγκάρσια ράβδος καθίσμ.
3
 i  61 13 6 949 080
1

60 g

0.1 lb

2,77 
Κανάλι καλωδίων κολόνας A αριστερά
4
 i  61 13 6 937 111
1

30 g

1.06 oz

3,78 
Κανάλι καλωδίων κολόνας A δεξιά
4
 i  61 13 6 937 112
1

30 g

1.06 oz

2,35 
Wiring duct, luggage compartment, left
5
 i  61 13 6 928 929
1

50 g

0.1 lb

5,38 
Κάλυμμα καλωδίων πίσω αριστερά μαρσπιέ
6
 i  61 13 6 928 924
1

122 g

0.3 lb

4,20 
Κάλυμμα καλωδίων πίσω δεξιά μαρσπιέ
7
 i  61 13 6 928 925
1

119 g

0.3 lb

7,65 
Contact system MQS

← Contact system MQS

Contact system MAK8

Contact system MAK8 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.