Σπορ τιμόνι αερόσακος πολλαπλ.λειτουργ.

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
P7MCA Έκδοση Exclusive
S248A Θέρμανση τιμονιού
S255A Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Sport steering-wheel rim
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

1
 i  32 30 6 795 570
• L

LEDER

1

1.6 kg

3.6 lb

409,79 
Σπορ τιμόνι αερόσακος δέρμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

1
 i  32 30 6 795 571
1

1.7 kg

3.8 lb

521,01 
Αγωγός σύνδεσ.αερόσακ./ωρολογιακ.ελατήρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

2
 i  32 30 6 777 641
• L
από Φεβ '06 1

10 g

0.35 oz

18,65 
Κάλυμμα τιμονιού μαύρο/perlglanz χρώμιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

3
 i  32 30 6 850 544
από Σεπ '06 1

90 g

0.2 lb

69,58 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση Exclusive P7MCA ναί

Ή 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

4
 i  32 30 6 769 431

4X14MM

3
0,57 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση Exclusive P7MCA ναί

Ή 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

5
 i  32 30 6 767 225

M4X10

2
0,68 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

6
 i  32 30 6 795 924
• L

M14X1,5

1

50 g

0.1 lb

1,78 
Μονάδα αερόσακου πλευράς οδηγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

7
 i  32 30 6 770 515
• L
1

1.3 kg

2.8 lb

462,67 
Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

← Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

Σπορ τιμόνι M αερόσακος πολλ.λειτουργιών

Σπορ τιμόνι M αερόσακος πολλ.λειτουργιών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.