Βάση πίσω άξονα

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση πίσω άξονα
1
 i  33 31 6 783 714
1

22.6 kg

49.9 lb

590,67 
Λαστιχένια βάση μπροστά
2
 i  33 31 6 758 259
2

420 g

0.9 lb

36,71 
Λαστιχένια βάση πίσω
3
 i  33 31 6 768 645
2

490 g

1.1 lb

45,88 
Δίσκος αναστολής πίσω
4
 i  33 31 6 794 866
1

150 g

0.3 lb

25,10 
Δίσκος αναστολής πίσω
5
 i  33 31 6 794 866
1

150 g

0.3 lb

25,10 
Συνδετική ράβδος αριστερά
6
 i  33 32 6 766 053
1

480 g

1.1 lb

25,79 
Συνδετική ράβδος δεξιά
6
 i  33 32 6 766 054
1

480 g

1.1 lb

25,79 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
7
 i  33 32 6 760 340

M12X127-10.9

να Ιουν '11 4

140 g

0.3 lb

4,07 
Κοχλίας Torx με πατούρα
7
 i  33 30 6 793 892

M12X110-10.9

από Ιουν '11 4

120 g

0.3 lb

4,47 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με πατούρα
8
 i  33 32 6 768 354

M10X33-10.9

να Απρ '11 4

40 g

1.41 oz

2,30 
Κοχλίας Torx με πατούρα
8
 i  33 32 6 796 225

M10X30-PC-10.9

από Απρ '11 4

30 g

1.06 oz

1,93 
Λαστιχένια βάση βραχίονας γωνίας Κάμπερ
9
 i  33 32 6 770 829
2

190 g

0.4 lb

18,71 
Λαστιχένια βάση
10
 i  33 32 6 763 092
2

110 g

0.2 lb

12,85 
Λαστιχένια βάση μπροστά
11
 i  33 17 6 760 287
2

130 g

0.3 lb

17,62 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
12
 i  33 17 6 760 343

M12X100-10.9

1

100 g

0.2 lb

3,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
13
 i  33 17 6 760 343

M12X100-10.9

1

100 g

0.2 lb

3,57 
Λαστιχένια βάση πίσω
14
 i  33 31 6 769 376
1

450 g

1 lb

36,71 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
15
 i  33 17 6 780 457

M14X1,5X108ZNS3

1

240 g

0.5 lb

9,08 
Κοχλίας με πατούρα
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο εάν στο όχημα έχει 

Τοποθετηθεί μέσω αλλαγής εξοπλισμού 

Το στήριγμ.αποσβεστ.κραδασμών 6 773 193. 

 

15
 i  33 30 6 785 433
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#16) Κοχλιοτομημένο χιτώνιο
33 32 6 770 288
M14X112-10.9
ποσότητα: X
Στήριγμα αποσβεστήρα κραδασμών
33 17 6 773 193
M14X112-10.9
ποσότητα: X

M14X112-10.9

1

160 g

0.4 lb

5,69 
Συνδυασμένο περικόχλιο
16
 i  33 32 6 760 380

M14X1,5-10ZNS3

1

40 g

1.41 oz

3,23 
Κοχλιοτομημένο χιτώνιο
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο εάν στο όχημα έχει 

Τοποθετηθεί μέσω αλλαγής εξοπλισμού 

Το στήριγμ.αποσβεστ.κραδασμών 6 773 193. 

 

16
 i  33 32 6 770 288
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Στήριγμα αποσβεστήρα κραδασμών
33 17 6 773 193
M14X1,5 ZNS3
ποσότητα: X
(#15) Κοχλίας με πατούρα
33 30 6 785 433
M14X1,5 ZNS3
ποσότητα: X

M14X1,5 ZNS3

1

70 g

0.2 lb

5,47 
Ημιαξόνιο

← Ημιαξόνιο

Βάση πίσω άξονα/ανάρτηση τροχού

Βάση πίσω άξονα/ανάρτηση τροχού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.