Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυγείου κάτω-θερμοστάτης
1
 i  17 12 7 797 258
1

330 g

0.7 lb

45,40 
Εύκ.σωλήνας παροχ.κινητήρ.-ψυγείο επάνω
2
 i  17 12 8 511 623
1

540 g

1.2 lb

61,19 
Εύκ.σωλήν.διακλάδωσης-δοχείο διαστολής
3
 i  17 12 7 803 838
1

60 g

0.1 lb

27,65 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
4
 i  32 41 1 712 735

L12-14,5

1
0,64 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
5
 i  11 53 1 714 433
1

10 g

0.35 oz

1,45 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
6
 i  17 12 7 811 125
1

280 g

0.6 lb

45,40 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
7
 i  17 12 7 807 844
1

10 g

0.35 oz

4,87 
Εναλλάκτης αέρα-αέρα

← Εναλλάκτης αέρα-αέρα

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.