Εναλλάκτης αέρα-αέρα

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εναλλάκτης αέρα-αέρα
1
 i  17 51 7 798 788
1

2.4 kg

5.4 lb

266,39 
Ελατηριωτός σφιγκτήρας
2
 i  17 51 7 798 485
1

10 g

0.35 oz

6,89 
2
 i  17 51 7 787 821
+Πληροφορίες
Αριστερά
1

6 g

0.21 oz

2,08 
Κοχλίας σπειροτόμος
3
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

2
0,46 
Στήριγμα περιβλήματος
4
 i  17 11 7 521 783
2
5,23 
Κάλυμμα βάσης στήριξης μονάδων
5
 i  17 11 7 527 481
1

20 g

0.71 oz

4,24 
Ταινία στεγανοποίησης
6
 i  17 11 7 793 752
1

40 g

1.41 oz

4,32 
Πρόσθετα εξαρτήμ. περιβλήματ.ανεμιστήρα

← Πρόσθετα εξαρτήμ. περιβλήματ.ανεμιστήρα

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.