Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line
 
S102A Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κιτ σέρβις σετ επισκ. σιαγόνων φρένου
1
 i  34 21 2 213 310

VALUE LINE

1

1.3 kg

2.8 lb

78,04 
1
 i  34 21 2 213 311
• L

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

1

1.4 kg

3.1 lb

95,53 
Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line

← Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line

Σετ τοποθέτησης προφυλακτήρα

Σετ τοποθέτησης προφυλακτήρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.