Σετ επισκευής αμορτισέρ πίσω

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S815A Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής επάνω βάσης στήριξης
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  33 52 2 406 280

VALUE LINE

2
25,89 
Πρόσθετος αποσβεστήρας πίσω
2
 i  33 53 6 767 335
2

90 g

0.2 lb

12,89 
Στήριγμα ελατηρίου κάτω
3
 i  33 53 6 764 420
2

120 g

0.3 lb

3,38 
Στήριγμα ελατηρίου επάνω
4
 i  33 53 6 764 419
2

100 g

0.2 lb

5,05 
Προσαρμογέας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος S815A ναί

5
 i  33 53 6 769 473
2

50 g

0.1 lb

6,48 
Πιατάκι ελατηρίου
6
 i  41 14 7 057 297
2

290 g

0.6 lb

3,99 
Σετ επισκευής αντιστρεπτικ.δοκού εμπρός

← Σετ επισκευής αντιστρεπτικ.δοκού εμπρός

Σετ επισκευής λαστιχέν. βάσης αμορτισέρ

Σετ επισκευής λαστιχέν. βάσης αμορτισέρ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.