Κιτ επισκευής σπειρώματ. λεπτού τοιχώμ.

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ παρεμβ.με σπείρωμα λεπτού τοιχώμ.M5
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-61 27 500! 

1
 i  41 00 2 405 074
+Πληροφορίες
Πραγματοποιήστε προκαταρκτική διάτρηση Με εσωτερική διάμετρο 6, 1 mm!

VALUE LINE

1
6,60 
Σετ παρεμβ.με σπείρωμα λεπτού τοιχώμ.M8
1
 i  41 00 2 361 595
+Πληροφορίες
Πραγματοποιήστε προκαταρκτική διάτρηση Με εσωτερική διάμετρο 9, 4 mm!

VALUE LINE

1
9,26 
Σετ παρεμβ.με σπείρωμα λεπτού τοιχώμ.M6
1
 i  41 00 2 288 195
+Πληροφορίες
Πραγματοποιήστε προκαταρκτική διάτρηση Με εσωτερική διάμετρο 7, 5 mm!

VALUE LINE

1
6,94 
Εργαλεία
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-61 27 500! 

2
 i  83 30 2 365 745

M5

1
30,80 
2
 i  83 30 2 359 049

M6

1
35,57 
2
 i  83 30 2 405 075

M8

1
32,20 
Κόλλα ασφάλ.σπειρωμάτων υψηλής αντοχής
4
 i  83 19 2 210 337
+Πληροφορίες
Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής Rep-61 27 500!

10ML

1
7,82 
Σετ τοποθέτησης προφυλακτήρα

← Σετ τοποθέτησης προφυλακτήρα

Κιτ επισκευής, επισκευή σπειρώματος

Κιτ επισκευής, επισκευή σπειρώματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.