Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-11 31 544! 

Παρακαλούμε προσέξτε το μέτρο 

PuMA 10134828! 

1
 i  11 31 2 365 581
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με τη θέση 22, 23, 24 Απαιτείται αλλαγή λαδιών κινητήρα!

VALUE LINE

1
157,68 
Ράγα σύσφιξης
2
 i  11 31 7 797 898
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πείρος έδρασης
13 52 7 797 908
ποσότητα: 1
1

40 g

1.41 oz

15,48 
Ράγα οδηγός
3
 i  11 31 7 797 899
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πείρος έδρασης
11 31 7 797 900
ποσότητα: 1
1

30 g

1.06 oz

22,91 
Αλυσοτροχός
4
 i  13 52 7 797 906
1

340 g

0.7 lb

25,27 
Κοχλίας ASA
5
 i  13 52 7 800 395

M12X1

1

50 g

0.1 lb

1,82 
Αλυσοτροχός εκκεντροφόρου άξονα
6
 i  11 31 8 509 926
1

140 g

0.3 lb

30,19 
Κοχλίας ASA
7
 i  11 31 7 797 516

M7X17,3

3

10 g

0.35 oz

0,69 
Λαστιχένια βάση
8
 i  17 11 1 712 911
2

10 g

0.35 oz

1,36 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
9
 i  11 61 8 511 917
1

8 g

0.28 oz

8,15 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
10
 i  11 61 7 801 943
1
5,97 
Άκαμπτος σωλήνας
11
 i  11 61 7 810 480
1

187 g

0.4 lb

43,51 
Εξάρτημα στερέωσης
12
 i  11 61 8 508 643
1

30 g

1.06 oz

4,27 
Εξάρτημα στερέωσης
13
 i  11 61 8 511 918
3

14 g

0.49 oz

5,99 
Κοχλίας ASA με ροδέλα
14
 i  07 12 9 907 128

M6X52-U1-ZNNIV

3

10 g

0.35 oz

1,47 
Εξάρτημα στερέωσης
15
 i  11 61 7 812 939
5

20 g

0.71 oz

3,71 
Στοιχείο αποσύζευξης
16
 i  11 12 7 809 138
5

10 g

0.35 oz

7,25 
Κοχλίας ASA
17
 i  11 12 7 802 605
13

10 g

0.35 oz

3,32 
Κοχλίας
18
 i  13 53 7 805 256
4

40 g

1.41 oz

1,30 
Δακτύλιος-Ο
19
 i  11 12 7 823 944

20X2,5

1
5,03 
Κοχλίας ASA
20
 i  11 12 7 802 606
4

20 g

0.71 oz

3,80 
Δακτύλιος-Ο
21
 i  13 62 7 796 699

17X2,8

1
1,31 
Basic body
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-11 31 544! 

22
 i  83 30 2 354 962
1
181,32 
22
 i  83 30 2 354 983
1
313,19 
Female die
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-11 31 544! 

23
 i  83 30 2 354 976
1
163,19 
Άξονας
23
 i  83 30 2 354 984
1
181,32 
Nietwerkzeug
23
 i  83 30 2 354 981
1
317,28 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής 

Rep-11 31 544! 

24
 i  83 30 2 354 958

N47

1
246,96 
Κιτ σέρβις Inspection I / Oil Service

← Κιτ σέρβις Inspection I / Oil Service

Στροβιλοσυμπ.και σετ τοποθέτ.Value Line

Στροβιλοσυμπ.και σετ τοποθέτ.Value Line →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.