Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού ανεξάρ.σύστ.θέρμαν.

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης (S536A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμ.σωλήν.παροχ.κινητήρα-βαλβ.εναλλαγ.
1
 i  64 21 9 222 655
1

220 g

0.5 lb

20,04 
Εύκαμπτ.σωλήν.μον.ανεξ.θέρμ.-βαλβ.νερού
2
 i  64 21 9 222 654
1

190 g

0.4 lb

31,86 
Εύκαμ.σωλήν.μον.ανεξ.θέρμ.-επιστρ.κινητ.
3
 i  64 21 9 222 653
1

520 g

1.1 lb

62,04 
Εύκαμπτ.σωλήν.θερμαντ.σώμα-βαλβ.εναλλαγ.
4
 i  64 12 6 953 090
1

120 g

0.3 lb

16,94 
Βαλβίδα εναλλαγής
5
 i  64 12 6 951 813
1

1.1 kg

2.3 lb

264,84 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
6
 i  64 21 8 367 179

L16-30

3

10 g

0.35 oz

1,36 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
7
 i  64 21 9 222 656
2

10 g

0.35 oz

0,74 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
8
 i  64 21 9 222 657
1
1,85 
Ελασματοειδής σφιγκτήρας
9
 i  64 21 6 921 694

D=25MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10 g

0.35 oz

2,09 
Εύκαμπτοι σωλήνες ψυκτικού υγρού

← Εύκαμπτοι σωλήνες ψυκτικού υγρού

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.