Μικροεξαρτήματα

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S534A Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας αποστράγγισης υγροποιημ.υδρατμών
1
 i  64 11 6 978 819

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '11 1

90 g

0.2 lb

7,77 
1
 i  64 11 9 207 092
1

80 g

0.2 lb

8,50 
Δακτύλιος συγκράτησης
2
 i  64 11 6 929 352

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '11 1

10 g

0.35 oz

2,31 
2
 i  64 11 9 231 072
1

10 g

0.35 oz

1,97 
Περικόχλιο με κλιπ
3
 i  07 14 7 139 081

5X15 D=30 SW10

1
0,27 
Πλάκα στεγανοποίησης σύστημα θέρμανσης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A όχι

4
 i  64 11 6 946 720
1

170 g

0.4 lb

16,47 
Πλάκα στεγανοποίησης σύστημα κλιματισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

5
 i  64 11 6 946 719
1

170 g

0.4 lb

16,47 
Ενδιάμεση πλάκα
6
 i  64 11 6 927 783
• L
1

220 g

0.5 lb

21,91 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
7
 i  07 14 6 938 618

M6

4
1,09 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
8
 i  51 16 8 248 320

M6

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '07 4
0,34 
8
 i  64 50 9 123 157

M6

4
0,50 
Διπλό κλιπ
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

9
 i  64 53 6 930 042
να Ιαν '08 1

10 g

0.35 oz

1,61 
9
 i  64 50 9 169 522
1

10 g

0.35 oz

1,82 
Εύκ.σωλήν.αποστράγγ.νερού τροπέτο αριστ.
10
 i  64 31 6 942 619
1

20 g

0.71 oz

9,05 
Εύκ.σωλήν.αποστράγγ.νερού τροπέτο δεξιά
10
 i  64 31 6 942 620
1

20 g

0.71 oz

9,05 
Κάλυμμα
11
 i  64 11 6 929 826
1
4,49 
Πομπός Telestart πρόσθετ.συστ.θέρμανσης

← Πομπός Telestart πρόσθετ.συστ.θέρμανσης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.