Σωλήνες ψυκτικού συστήματος κλιματισμού

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας πίεσης συμπιεστής-συμπυκνωτής
1
 i  64 50 9 226 413
1

290 g

0.6 lb

61,53 
Σωλήν.αναρρόφησης αγωγ.προσαρμ.συμπιεστή
2
 i  64 50 4 237 906

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Οκτ '10 1

410 g

0.9 lb

122,45 
2
 i  64 50 9 232 585
1

400 g

0.9 lb

133,96 
Σωλήνας πίεσης συμπυκνωτής-εξατμιστής
3
 i  64 53 9 151 733

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '11 1

380 g

0.8 lb

134,04 
3
 i  64 53 9 151 734
1

390 g

0.9 lb

146,65 
Αισθητήρας πίεσης
4
 i  64 53 9 181 464

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

30 g

1.06 oz

46,96 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
5
 i  64 50 8 375 741

D=10,8 MM

2
1,92 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
6
 i  64 50 8 374 959

9,5X2,5

2
2,93 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
7
 i  64 50 8 363 041

D=23 MM

2
2,41 
Εσωτερικό τμήμα βαλβίδας
8
 i  64 53 6 922 944
2
2,48 
Κάλυμμα ασφάλισης σωλήνα πίεσης
9
 i  64 53 8 387 438

R134A

1
1,23 
Κάλυμμα ασφάλισης σωλήνα αναρρόφησης
10
 i  64 53 8 387 437

R134A

1
1,22 
Περικόχλιο με κλιπ
11
 i  11 42 7 789 289

M6-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

1,43 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  51 34 1 950 474
2

10 g

0.35 oz

1,24 
Εξαγωνικό περικόχλιο
13
 i  07 12 9 904 859

BM6-8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '04 1
0,49 
13
 i  07 12 9 905 411

BM6-8-ZNNIV SI

1
0,51 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
14
 i  07 14 6 938 618

M6

2
1,09 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
15
 i  64 53 6 939 333
1

10 g

0.35 oz

5,08 
Διπλό κλιπ
16
 i  64 50 9 169 522
1

10 g

0.35 oz

1,82 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
17
 i  64 53 6 951 634
1
2,48 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής με ροδέλα
18
 i  07 11 9 905 720

M8X30-U1-ZNS3

6

20 g

0.71 oz

0,52 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
19
 i  64 53 8 369 549
1
3,93 
Στήριγμα σύνδεσης πλήρωσης
20
 i  64 53 6 946 346
1

10 g

0.35 oz

8,18 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
21
 i  64 50 9 126 972
1

20 g

0.71 oz

4,98 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
22
 i  64 50 9 126 971
1

10 g

0.35 oz

4,77 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
23
 i  61 13 8 365 348
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Σεπ '14 3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Σεπ '14 3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '14 1
2,32 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
23
 i  61 13 2 359 998
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

1
10,92 
Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού

← Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού

Ανταλλ.εξαρτ.ανεξ.σύστ.θέρμ. σύστ.Bypass

Ανταλλ.εξαρτ.ανεξ.σύστ.θέρμ. σύστ.Bypass →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.