Αντλία υψηλής πίεσης

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση αντλία υψηλής πίεσης
1
 i  13 51 7 810 697

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '13 1

2.9 kg

6.4 lb

759,26 
1
 i  13 51 8 571 796

CP4.1

1

2.9 kg

6.3 lb

789,91 
Δακτύλιος-Ο
2
 i  13 51 7 804 377
1
3,66 
Βαλβίδα ρύθμισης ποσότητας
3
 i  13 51 7 823 454
1

230 g

0.5 lb

130,68 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
4
 i  13 51 7 801 986

M5X18

2

60 g

0.1 lb

2,18 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  07 11 9 906 149

M8X33-U1

6

20 g

0.71 oz

0,55 
Υποστήριγμα
6
 i  13 51 7 810 698
1

230 g

0.5 lb

20,65 
Αλυσοτροχός
7
 i  13 52 7 797 906
1

340 g

0.7 lb

25,27 
Κοχλίας ASA
8
 i  13 52 7 800 395

M12X1

1

50 g

0.1 lb

1,82 
Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

← Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας

Συσσωρευτής υψηλής πίεσης/μπεκ/σωλήνας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.