Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S169A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
BMW Diesel με Blue Performance (S163A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα αισθητήρα
1
 i  13 62 7 811 112
1

170 g

0.4 lb

13,01 
Λαστιχένια βάση
2
 i  17 11 1 712 911
1

10 g

0.35 oz

1,36 
Κοχλίας για θερμοπλαστικά συνθετ. υλικά
3
 i  13 62 7 805 193

60X22

1

10 g

0.35 oz

0,50 
Κοχλίας για θερμοπλαστικά συνθετ. υλικά
4
 i  13 62 7 805 193

60X22

από Μαϊ '12 3

10 g

0.35 oz

0,50 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 904 524
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής
11 12 7 810 584
να Μαϊ '12 M6X16-U1-8.8
ποσότητα: X

M6X16-U1-8.8

να Μαϊ '12 3

10 g

0.35 oz

0,41 
Κοχλίας για θερμοπλαστικά συνθετ. υλικά
4
 i  13 62 7 805 193
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής
11 12 8 570 828
να Μαϊ '12 60X22
ποσότητα: X

60X22

να Μαϊ '12 3

10 g

0.35 oz

0,50 
Αισθητήρας πίεσης καυσαερίων
5
 i  13 62 7 805 152
1

30 g

1.06 oz

31,91 
Εύκαμπτος σωλήνας
6
 i  13 62 8 591 459

7.3X2

X
25,43 
Αισθητήρας πίεσης καυσαερίων
7
 i  13 62 8 507 634
1

50 g

0.1 lb

31,91 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
8
 i  07 12 9 952 104

L12-15

1

10 g

0.35 oz

1,04 
Σωλήνας πίεσης καυσαερίων
9
 i  13 62 7 811 935
1

80 g

0.2 lb

21,90 
Κοίλος κοχλίας
10
 i  13 62 7 811 933

M12X1,5

1

20 g

0.71 oz

5,09 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
11
 i  13 62 7 811 934

A12X15,5

2
0,76 
Αισθητήρας λάμδα
12
 i  13 62 7 804 369
1

110 g

0.2 lb

184,76 
12
 i  13 62 7 804 369
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU3 S169A όχι

1

110 g

0.2 lb

184,76 
Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαέρια
13
 i  13 62 8 509 963
1

30 g

1.06 oz

49,10 
Temperature sensor
14
 i  13 62 8 507 628
1

30 g

1.06 oz

49,10 
Φίλτρο καυσίμου με σύστημα θέρμανσης

← Φίλτρο καυσίμου με σύστημα θέρμανσης

Αντλία υψηλής πίεσης

Αντλία υψηλής πίεσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.