Βασική μονάδα ελέγχου DDE

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βασική μονάδα ελέγχου DDE
1
 i  13 61 8 519 671

721

να Μαρ '11 1

1.2 kg

2.6 lb

1.059,99 
1
 i  13 61 8 519 668

701

από Μαρ '11 1

750 g

1.7 lb

1.059,99 
Περίβλημα φίσας
2
 i  12 51 7 788 125
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA με καλώδιο
12 52 0 007 172
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή
12 52 0 143 438
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 433 216
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8
12 52 1 433 217
ποσότητα: 1
Jack MLK 1.2
12 52 7 510 671
ποσότητα: X
Jack MLK 1.2
12 52 7 510 673
ποσότητα: 1
Μηχανισμός ασφάλισης
12 52 7 670 198
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής μαύρο
12 51 7 787 219
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής γκρι
12 51 7 787 220
ποσότητα: 1
1

40 g

1.41 oz

6,78 
Περίβλημα υποδοχής 6-πολ.
3
 i  12 51 7 792 148
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA με καλώδιο
12 52 0 007 172
A
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
12 52 0 143 438
A
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 433 216
A
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8
12 52 1 433 217
A
ποσότητα: X
Jack MLK 1.2
12 52 7 510 671
A
ποσότητα: X
Jack MLK 1.2
12 52 7 510 673
A
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής
12 51 7 787 204
A
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής
12 51 7 787 205
A
ποσότητα: 1
(#3) Περίβλημα υποδοχής 6-πολ.
12 51 7 792 148
A
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής 6-πολ.
12 51 7 792 149
A
ποσότητα: 1
Έλασμα ασφάλισης
12 51 7 792 150
A
ποσότητα: 1
Περίβλημα υποδοχής
12 51 7 796 786
A
ποσότητα: 1

A

1

1 g

0.04 oz

3,19 
Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

← Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.