Στοιχείο αποσύζευξης

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στοιχείο αποσύζευξης
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  18 30 7 812 263
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 808 739
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 812 279
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 812 283
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 812 285
ποσότητα: X
Αντικατάσταση προκαταλυτικός μετατροπέας
18 30 7 812 287
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 7 823 349
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 8 514 478
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 8 514 480
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 8 514 485
ποσότητα: X
Αντικατάστ. φίλτρου σωματιδ. πετρελαίου
18 30 8 514 486
ποσότητα: X
• L
1

430 g

0.9 lb

132,51 
Σφιγκτήρας ιμάντα V
2
 i  18 30 8 512 137
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Στεγανοποίηση
18 30 8 513 651
ποσότητα: 1
1

110 g

0.2 lb

13,77 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 904 436

M8X50-8.8-ZNS3

1

20 g

0.71 oz

4,73 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  18 30 7 562 224

M8X40 A2-70

1

20 g

0.71 oz

2,26 
Σφιγκτήρας
4
 i  18 30 8 506 992

D=66,6MM

1

210 g

0.5 lb

13,91 
Συγκρατητήρας καταλύτη κοντάστονκινητήρα
5
 i  18 20 7 797 589
• L
1

210 g

0.5 lb

26,14 
Περικόχλιο με πατούρα
6
 i  07 11 9 906 089

M8-8-SC-ZNNIV

2

10 g

0.35 oz

0,38 
Ράβδος
7
 i  18 20 7 800 708
• L
1

130 g

0.3 lb

20,32 
Κοχλίας ASA
8
 i  07 12 9 904 559

M8X20-U1-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,77 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 11 9 904 992

M8X20-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,48 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
10
 i  07 11 9 904 488

M12X20

1

40 g

1.41 oz

2,34 
Καταλυτ.μετατρ./φίλτρο σωματ.πετρελαίου

← Καταλυτ.μετατρ./φίλτρο σωματ.πετρελαίου

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πίσω

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.