Προειδ.τρίγωνο / μαξιλ./κουτί πρώτ.βοηθ.

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Προειδ.τρίγωνο / μαξιλ./κουτί πρώτ.βοηθ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Τσάντα κατάστασης ανάγκης
3
 i  82 26 2 210 667

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.7 lb

40,76 
Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

← Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

Γρύλος σετ

Γρύλος σετ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.