Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"
1
 i  64 50 9 231 859

620+/-10G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '10 1
7,56 
1
 i  71 23 9 384 996

620+/-10G

από Απρ '10 1
7,75 
1
 i  71 23 9 242 175

620G PL/RUS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '10 1
7,56 
1
 i  71 23 9 384 996

620+/-10G

από Απρ '10 1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος

← Πινακίδα οδηγιών αερόσακος

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.