Στήριγμα καλωδίου

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα καλωδίου
4
 i  61 13 1 379 079

D=5MM

X
0,41 
Εξαγωνικό περικόχλιο
11
 i  07 12 9 906 048

M5

X
0,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
11
 i  07 11 9 905 528

M8X16

X

30 g

1.06 oz

0,48 
Περικόχλιο με πατούρα
11
 i  07 14 3 413 174

M8

1

10 g

0.35 oz

0,54 
Σφιγκτήρας καλωδίων
16
 i  61 13 1 367 599

L=200MM/B=3,6MM

X
0,29 
16
 i  61 13 1 377 134

L=292MM/B=4,8MM

X
0,55 
Καλώδιο μίζας

← Καλώδιο μίζας

Στήριγμα καλωδίου/κάλυμμα

Στήριγμα καλωδίου/κάλυμμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.