Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κανάλι καλωδίων επάνω μέρος
1
 i  12 52 7 531 216
• L
1

50 g

0.1 lb

7,28 
Κανάλι καλωδίων κάτω μέρος
2
 i  12 52 7 531 217
• L
1

70 g

0.2 lb

7,59 
Στήριγμα πλεξούδας καλωδίων
12
 i  12 52 7 593 489
1

20 g

0.71 oz

9,87 
Στήριγμα καλωδίου/κάλυμμα

← Στήριγμα καλωδίου/κάλυμμα

Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης

Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.