Συγκρότ.χρονισμού-αλυσίδα χρονισμού κάτω

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αλυσίδα
1
 i  13 52 8 589 971
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#4) Ράγα οδηγός
13 52 8 573 158
ποσότητα: 1
(#6) Ράγα σύσφιξης
13 52 8 573 159
ποσότητα: 1
1

390 g

0.9 lb

39,20 
Αλυσοτροχός
2
 i  13 52 7 797 906
1

340 g

0.7 lb

25,27 
Κοχλίας ASA
3
 i  13 52 7 800 395

M12X1

1

50 g

0.1 lb

1,82 
Ράγα οδηγός
4
 i  13 52 8 573 158
1

70 g

0.2 lb

22,91 
Πείρος έδρασης
5
 i  13 52 7 797 908
3

20 g

0.71 oz

2,12 
Ράγα σύσφιξης
6
 i  13 52 8 573 159
1

90 g

0.2 lb

15,48 
Εντατήρας αλυσίδας
7
 i  13 52 7 797 905
1

100 g

0.2 lb

48,15 
Κοχλίας ASA
8
 i  13 52 7 800 396

M6X22-Z1

3

10 g

0.35 oz

0,51 
Μπεκ ψεκασμού λαδιού
9
 i  13 52 7 797 909
1
7,14 
Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

← Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

Συγκρότ.χρονισμ.-αλυσίδα χρονισμού επάνω

Συγκρότ.χρονισμ.-αλυσίδα χρονισμού επάνω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.