Κυλινδροκεφαλή

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κυλινδροκεφαλή
1
 i  11 12 7 810 463
1

12.8 kg

28.2 lb

1.651,57 
Ακέφαλος κοχλίας ASA
2
 i  11 12 7 797 695

M7X47-10.9-PHR

8

20 g

0.71 oz

0,57 
Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

← Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.