Φρένο στάθμευσης/σιαγόνες φρένου

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S102A Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα

συμπλήρωμα

Κατά την αντικατάσταση των σιαγόνων Φρένου απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω εξαρτήματα: Σετ επισκευής ελατήρια Μονάδα σύνδεσης Βίδα ρύθμισης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ντίζα Μπόουντεν χειρόφρενου
1
 i  34 40 6 769 368
2

320 g

0.7 lb

20,73 
Expanding lock
2
 i  34 41 6 851 439
2

90 g

0.2 lb

9,53 
Κοχλίας ρύθμισης
3
 i  34 41 1 166 245

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '11 2

30 g

1.06 oz

4,81 
3
 i  34 41 6 851 438
2

30 g

1.06 oz

9,05 
3
 i  34 41 1 163 400
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

να Σεπ '11 2

70 g

0.2 lb

5,78 
3
 i  34 41 6 851 437
• L
2

60 g

0.1 lb

5,18 
Σετ επισκευής ελατήρια
4
 i  34 41 0 410 823
1

70 g

0.2 lb

12,07 
4
 i  34 41 0 410 825
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

1

80 g

0.2 lb

17,77 
Σετ επισκ. σιαγόνες φρένου χωρίς αμίαντο
5
 i  34 41 6 761 291
1

920 g

2 lb

48,33 
5
 i  34 41 6 761 292
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

1

938 g

2.1 lb

70,11 
Δακτύλιος συγκράτησης σιαγόνων φρένου
6
 i  34 21 6 771 429

D=160MM

2

80 g

0.2 lb

5,32 
6
 i  34 21 6 771 430
• L

D=185MM

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

2

120 g

0.3 lb

6,04 
Ελατηριωτή ασφάλεια
7
 i  34 40 6 851 831
2

10 g

0.35 oz

3,30 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
8
 i  34 21 1 164 044

M8

4

10 g

0.35 oz

0,84 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 11 9 904 511

M6X12-U1

4

10 g

0.35 oz

0,33 
Στήριγμα ντίζας Μπόουντεν χειρόφρενου
10
 i  34 41 6 769 077
2

10 g

0.35 oz

2,80 
Ροδέλα
11
 i  34 40 1 165 291
2
1,36 
Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

← Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.