Φτερό πίσω

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φτερό πίσω αριστερά
+Πληροφορίες

Πραγματοποιείται με την τεχνολογία 

Επισκευής κόλληση / πριτσίνωμα. 

 

1
 i  41 21 7 145 095
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#10) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#9) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
41 21 7 275 578
ποσότητα: 1
1

2.5 kg

5.5 lb

500,30 
Φτερό πίσω δεξιά
1
 i  41 21 7 145 096
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#10) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#9) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
41 21 7 275 593
ποσότητα: 1
1

7.5 kg

16.5 lb

500,30 
Επιμέρους τμήμα πίσω φτερό αριστερά
2
 i  41 21 7 145 097

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '04 1

5.4 kg

11.8 lb

250,49 
Φτερό πίσω αριστερά
2
 i  41 21 7 145 095
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#10) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#9) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
41 21 7 275 578
ποσότητα: 1
1

2.5 kg

5.5 lb

500,30 
Επιμέρους τμήμα πίσω φτερό δεξιά
2
 i  41 21 7 145 098

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '04 1

5.4 kg

11.8 lb

250,49 
Φτερό πίσω δεξιά
2
 i  41 21 7 145 096
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#10) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#9) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
41 21 7 275 593
ποσότητα: 1
1

7.5 kg

16.5 lb

500,30 
Πίσω επένδυση
+Πληροφορίες

Πραγματοποιείται με την τεχνολογία 

Επισκευής κόλληση / πριτσίνωμα. 

 

3
 i  41 34 7 144 944
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 16
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 2
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N5
83 19 2 158 079
ποσότητα: 8
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 6
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

5.3 kg

11.7 lb

306,77 
Στήριγμα πίσω σιγαστήρα
4
 i  41 12 7 178 136
1

80 g

0.2 lb

5,17 
Κάλυμμα θόλου τροχού πίσω αριστερά
5
 i  51 71 7 059 381
1

580 g

1.3 lb

51,70 
Κάλυμμα θόλου τροχού πίσω δεξιά
5
 i  51 71 7 059 382
1

620 g

1.4 lb

51,70 
Λαμαρινόβιδα εξαγων. κεφαλής με ροδέλα
6
 i  07 14 7 129 160

ST4,8X16MM

11

10 g

0.35 oz

0,36 
Πλαστικό περικόχλιο
7
 i  51 71 1 958 025
10
0,30 
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
9
 i  41 21 7 275 578
1

80 g

0.2 lb

18,73 
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
9
 i  41 21 7 275 593
1

80 g

0.2 lb

18,73 
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
10
 i  41 21 7 275 566
2

60 g

0.1 lb

14,41 
Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

← Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

Κλαπέτο στομίου πλήρωσης

Κλαπέτο στομίου πλήρωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.