Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L802A Έκδοση χώρας Κορέα
L807A Έκδοση χώρας Ιαπωνία
L812A Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία
S2MKA Κιβώτ.ταχυτ.διπλ.συμπλέκ.M με Drivelogic
S2TCA Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη
S322A Σύστημα άνετης πρόσβασης
S874A Ραδιοσυχνότητα 434 MHZ
S876A Ραδιοσυχνότητα 315 MHz

συμπλήρωμα

Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.


--------------------------- Πληροφορία για τον τηλεχειρισμό:
Basis = τηλεχειρισμός ραδιοσυχν. 868 MHZ
SA 876 = τηλεχειρισμ.ραδιοσυχν. 315 MHZ
SA 874 = τηλεχειρισμ.ραδιοσυχν. 434 MHZ
Ιαπωνία/Κορέα = τηλεχειρισμός Ραδιοσυχνοτήτων 315 MHZ Low Power
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων
1
 i  66 12 6 986 585

868 MHZ

2

20 g

0.71 oz

127,98 
1
 i  66 12 6 986 584

315 MHZ LOW POW

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

2

20 g

0.71 oz

127,98 
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων PCA
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

1
 i  66 12 9 268 488

868 MHZ

2

20 g

0.71 oz

182,83 
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 434 MHZ S874A ναί

1
 i  66 12 6 986 582

434 MHZ

2

20 g

0.71 oz

127,98 
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων PCA
1
 i  66 12 9 268 486

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Και 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

2

20 g

0.71 oz

182,83 
1
 i  66 12 6 986 580

315 MHZ LOW POW

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

να Ιουν '06 2

20 g

0.71 oz

182,83 
1
 i  66 12 6 986 580

315 MHZ LOW POW

2

20 g

0.71 oz

182,83 
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A όχι

Και 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

1
 i  66 12 6 986 583

315 MHZ

2

20 g

0.71 oz

127,98 
Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων PCA
1
 i  66 12 9 268 489

434 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Και 

Ραδιοσυχνότητα 434 MHZ S874A ναί

2

20 g

0.71 oz

182,83 
1
 i  66 12 9 275 556

315 MHZ HP

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Λύση σέρβις ως αντικατάσταση για 

Ιαπωνία 315 MHz Low Power. 

 

να Μαρ '08 1

20 g

0.71 oz

182,83 
1
 i  66 12 9 268 486

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Και 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

από Σεπ '08 2

20 g

0.71 oz

182,83 
Ένθετο κλειδί
2
 i  51 21 7 139 710
2

10 g

0.35 oz

28,42 
Spare key
3
 i  51 21 7 057 672
2
37,88 
Σετ κλειδί με μονάδα ελέγχου CAS
5
 i  51 21 0 033 994

868 MHZ

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

485,16 
5
 i  51 21 0 033 993

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

από Σεπ '06 1

660 g

1.5 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 033 998

868 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

539,06 
5
 i  51 21 0 033 992

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

485,16 
5
 i  51 21 0 033 991

434 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 434 MHZ S874A ναί

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

485,16 
5
 i  51 21 0 037 473

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Και 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

από Μαρ '08 1

300 g

0.7 lb

539,06 
5
 i  51 21 0 033 997

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 033 998

868 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

539,06 
5
 i  51 21 0 037 531

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Λύση σέρβις ως αντικατάσταση για 

Ιαπωνία 315 MHz Low Power. 

 

να Μαρ '08 1

300 g

0.7 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 033 995

434 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A όχι

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Και 

Ραδιοσυχνότητα 434 MHZ S874A ναί

από Σεπ '06 1

300 g

0.7 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 037 474

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

Και 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

1

300 g

0.7 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 037 474

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

Και 

Κιβώτ.ταχυτ.διπλ.συμπλέκ.M με Drivelogic S2MKA ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

1

300 g

0.7 lb

0,00 
5
 i  51 21 0 037 532

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Λύση σέρβις ως αντικατάσταση για 

Ιαπωνία 315 MHz Low Power. 

 

να Μαρ '08 1

300 g

0.7 lb

539,06 
5
 i  51 21 0 037 532

315 MHZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A ναί

Και 

Κιβώτ.ταχυτ.διπλ.συμπλέκ.M με Drivelogic S2MKA ναί

Και 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

Λύση σέρβις ως αντικατάσταση για 

Ιαπωνία 315 MHz Low Power. 

 

να Μαρ '08 1

300 g

0.7 lb

539,06 
Πινακίδα οδηγιών "Key Memory"
6
 i  71 23 9 178 687
1
7,75 
Μπαταρία τύπου κουμπιού (micro cell)
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα άνετης πρόσβασης S322A ναί

7
 i  66 12 6 912 985

3,2 V - CR2032

1
2,44 
Προσαρμογέας εφεδρικού κλειδιού
8
 i  66 12 6 937 508
1

10 g

0.35 oz

4,54 
Έμβλημα κλειδιού
9
 i  66 12 2 155 754
1
3,45 
Πόρτα μπροστά, μεντεσές/φρένο πόρτας

← Πόρτα μπροστά, μεντεσές/φρένο πόρτας

Μηχαν.χειρισμ.πόρτας/κλειδαρ.πόρτ.μπροσ.

Μηχαν.χειρισμ.πόρτας/κλειδαρ.πόρτ.μπροσ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.