Μπροστινό τμήμα στήριγμα αριστερά

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σύνδεση βάση κινητ./πλευρ.πλαίσιο αριστ.
4
 i  41 11 7 152 265
1

1.7 kg

3.7 lb

40,60 
Στήριγμα σιγαστ.θορύβ.αναρρόφ.επάν.αρισ.
5
 i  41 14 7 135 631
1

30 g

1.06 oz

5,98 
Στήριγμα φτερού αριστερά
8
 i  41 21 7 145 349
1

60 g

0.1 lb

5,47 
Στήριγμα σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφησ.αριστ.
9
 i  41 12 7 145 361
1

60 g

0.1 lb

5,46 
Στήριγμα ενεργού συστήμ.διεύθυνσης επάνω
10
 i  41 11 7 145 346
1

50 g

0.1 lb

4,19 
Στήριγμα ενεργού συστήμ.διεύθυνσης κάτω
11
 i  41 11 7 178 139
1

50 g

0.1 lb

6,35 
Στήριγμα φτερού μέση αριστερά
12
 i  41 21 7 145 355
1

20 g

0.71 oz

4,27 
Στήριγμα φτερού κάτω αριστερά
13
 i  41 12 7 145 359
1

40 g

1.41 oz

3,36 
Στήριγμα φτερού επάνω αριστερά
14
 i  41 20 7 166 683
1

20 g

0.71 oz

3,45 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα φρένων αριστ.
15
 i  41 00 7 184 917
από Σεπ '05 1

70 g

0.2 lb

7,61 
Στήριγμα διαγών.ράβδ.βάσης κινητήρ.αρισ.
17
 i  41 11 7 174 995
1

110 g

0.2 lb

7,69 
Τροπέτο επιμέρους εξαρτήματα

← Τροπέτο επιμέρους εξαρτήματα

Μπροστινό τμήμα στήριγμα δεξιά

Μπροστινό τμήμα στήριγμα δεξιά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.