Σελίδα δειγματολογ.εσωτ.διακοσμ.επενδύσ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S4ATA Εσωτερ.διακοσμ.επενδύσεις γυαλιστ.μαύρο
S4B9A Εσωτ.διακ.επενδύσ.αλουμίν.λεπτοτραχυσμ.
S4BXA Εσωτερ.διακοσμητ.επενδύσεις γυαλιστ.γκρι
S4CGA Εσωτερ.διακοσ.επενδύσ."satin-silber" ματ
S4MGA Εσωτ.διακ.επενδύσ.αλουμίν.glacier-silber
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Verwendete Farbnamen dieses Musters:
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ.διακοσ.επενδύσ."satin-silber" ματ S4CGA ναί

1
 i  51 13 8 888 888
+Πληροφορίες
= Satinsilber ματ
από Σεπ '08 να Σεπ '12 X
0,01 
Verwendete Farbnamen dieses Musters:
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτ.διακ.επενδύσ.αλουμίν.λεπτοτραχυσμ. S4B9A ναί

2
 i  51 13 8 888 888
+Πληροφορίες
= Aluminium Feinschliff
από Σεπ '08 να Σεπ '12 X
0,01 
Verwendete Farbnamen dieses Musters:
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ.διακοσμ.επενδύσεις γυαλιστ.μαύρο S4ATA ναί

3
 i  51 13 8 888 888
+Πληροφορίες
= Schwarz hochglänzend
από Σεπ '08 να Σεπ '12 X
0,01 
Verwendete Farbnamen dieses Musters:
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ.διακοσμητ.επενδύσεις γυαλιστ.γκρι S4BXA ναί

4
 i  51 13 8 888 888
+Πληροφορίες
= Grau hochglänzend
από Σεπ '08 να Σεπ '10 X
0,01 
Verwendete Farbnamen dieses Musters:
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτ.διακ.επενδύσ.αλουμίν.glacier-silber S4MGA ναί

5
 i  51 13 8 888 888
+Πληροφορίες
= Aluminium Glaciersilber
από Σεπ '10 να Σεπ '12 X
0,01 
Σελίδα δειγματολογ.εσωτ.διακοσμ.επενδύσ.

← Σελίδα δειγματολογ.εσωτ.διακοσμ.επενδύσ.

Σελίδα δειγματολ. χρώματα ταπετσ. ύφασμα

Σελίδα δειγματολ. χρώματα ταπετσ. ύφασμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.