Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS)

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2

συμπλήρωμα

Προσοχή! Οι κωδικοί απελευθέρωσης επισκευής Ζητούνται αυτόματα κατά τη διαδικασία Προγραμματισμού. Εναλλακτικά οι κωδικοί Απελευθέρωσης μπορούν επίσης να Ζητηθούν απευθείας στην πύλη ASAP, στο 'Sweeping Technologies', στο μενού 'Ερώτηση FSC επισκευής'.


Προσοχη! Οι βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να Αντικαθίστανται.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. μηχανισμ. διεύθυνσης ηλεκτρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

1
 i  32 10 6 793 457
+Πληροφορίες
Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου EPS
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '10 να Νοε '14 1

14.8 kg

32.7 lb

1.300,32 
1
 i  32 10 6 872 478
+Πληροφορίες
Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου EPS
• L
1
1.332,83 
Κοχλίας ASA
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

2
 i  32 10 6 773 068
• L

M10X70-10.9

από Σεπ '10 2

50 g

0.1 lb

2,68 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

3
 i  31 35 6 757 707
• L

M10 ZNS3

από Σεπ '10 να Μαϊ '11 2

20 g

0.71 oz

1,36 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
3
 i  33 32 6 768 884
• L

M10-10 ZNS3

από Μαϊ '11 2

10 g

0.35 oz

1,59 
Περίβλημα υποδοχής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

9
 i  61 13 9 145 405
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Χιτώνιο σύνδεσης LSK8
12 52 1 436 649
από Σεπ '10 2 POL.
ποσότητα: 1
Χιτώνιο σύνδεσης LSK8
12 52 7 508 006
από Σεπ '10 2 POL.
ποσότητα: 1
• L

2 POL.

από Σεπ '10 1

20 g

0.71 oz

5,63 
Περίβλημα υποδοχής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

10
 i  61 13 8 383 300
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
από Σεπ '10 6 POL.
ποσότητα: 1
• L

6 POL.

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

2,44 
Υδραυλικός μηχανισμός διεύθυνσης

← Υδραυλικός μηχανισμός διεύθυνσης

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.