Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής φούσκα
1
 i  32 10 6 765 079
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
• L

TRW

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

70 g

0.2 lb

34,45 
1
 i  32 10 2 353 823
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Γράσο FB-1
83 23 2 208 093
TRW
ποσότητα: 1
• L

TRW

2
36,92 
1
 i  32 10 6 782 252
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Γράσο FB-1
83 23 2 208 093
από Σεπ '10 ZF
ποσότητα: 1
• L

ZF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

από Σεπ '10 2

100 g

0.2 lb

36,92 
Σφιγκτήρας
2
 i  32 10 6 765 081
• L
2

10 g

0.35 oz

2,65 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

2
 i  32 13 6 756 011
• L

D= 19,4 - 22,5

από Σεπ '10 2

340 g

0.7 lb

2,18 
Σφιγκτήρας
3
 i  32 10 6 765 082
• L
2

10 g

0.35 oz

3,20 
3
 i  32 10 6 765 232
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

4,69 
Ημίμπαρο αριστερά
4
 i  32 21 6 762 243
• L

TRW

1

1.2 kg

2.7 lb

121,57 
Ημίμπαρο δεξιά
4
 i  32 21 6 762 244
• L

TRW

1

1.2 kg

2.7 lb

121,57 
Ημίμπαρο αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

4
 i  32 10 6 765 235
• L

ZF

από Σεπ '10 1

1.3 kg

2.9 lb

121,57 
Ημίμπαρο δεξιά
4
 i  32 10 6 765 236
• L

ZF

από Σεπ '10 1

1.3 kg

2.9 lb

121,57 
Σφαιρική άρθρωση αριστερά
5
 i  32 10 6 765 089
• L
1

640 g

1.4 lb

83,74 
Σφαιρική άρθρωση δεξιά
5
 i  32 10 6 765 090
• L
1

640 g

1.4 lb

83,74 
Σφαιρική άρθρωση αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

5
 i  32 10 6 767 781
• L
από Σεπ '10 1

670 g

1.5 lb

83,74 
Σφαιρική άρθρωση δεξιά
5
 i  32 10 6 767 782
• L
από Σεπ '10 1

670 g

1.5 lb

83,74 
Κοχλίας σύσφιξης
6
 i  32 10 6 765 080

M10X1X22-10.9

2

30 g

1.06 oz

3,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
7
 i  31 10 6 796 195

M14X1,5-10

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Απρ '12 2

30 g

1.06 oz

2,47 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
7
 i  31 10 6 768 886

M14X1,5-10 ZNS3

να Απρ '12 2

30 g

1.06 oz

2,54 
Συνδυασμένο περικόχλιο
7
 i  33 30 6 787 062

M14X1,5-10ZNNIV

2

40 g

1.41 oz

2,18 
Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS)

← Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS)

Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.