Κάτω τμήμα άξονα διεύθ.κολόνας τιμονιού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Άξονας διεύθυνσης κάτω
1
 i  32 30 6 769 157
• L
1

920 g

2 lb

222,26 
Κοχλίας Torx
2
 i  32 30 6 778 609

M8X33

2

10 g

0.35 oz

0,97 
Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν.

← Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν.

Τιμόνι με αερόσακο

Τιμόνι με αερόσακο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.