Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S842A Έκδοση ψυχρών χωρών
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο λαδιού
1
 i  32 41 6 851 217
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
να Σεπ '10 CHF 11.S
ποσότητα: 1

CHF 11.S

να Σεπ '10 1

180 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 217

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

να Σεπ '10 1

180 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 217
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
από Σεπ '10 να Μαρ '11 CHF 11.S
ποσότητα: 1
• L

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

180 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 217
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
από Μαρ '11 CHF 11.S
ποσότητα: 1
• L

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

180 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 217
• L

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Ή 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A όχι

από Μαρ '11 1

180 g

0.4 lb

37,42 
Καπάκι
2
 i  32 41 6 851 332
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
να Σεπ '10 CHF 11.S
ποσότητα: 1

CHF 11.S

να Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

15,30 
2
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

να Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

15,30 
2
 i  32 41 6 851 332
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
από Σεπ '10 να Μαρ '11 CHF 11.S
ποσότητα: 1
• L

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
2
 i  32 41 6 851 332
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#13) Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
από Μαρ '11 CHF 11.S
ποσότητα: 1
• L

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
2
 i  32 41 6 851 332
• L

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  32 41 1 128 333
να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
3
 i  32 41 1 128 333
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
4
 i  07 11 9 904 524
• L

M6X16-U1-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
5
 i  32 41 1 094 917
να Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
5
 i  32 41 1 094 917
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
6
 i  32 41 6 765 403
να Σεπ '10 1

540 g

1.2 lb

21,15 
6
 i  32 41 6 765 403
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

540 g

1.2 lb

21,15 
Λαστιχένια βάση
7
 i  34 51 1 162 818
να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
7
 i  34 51 1 162 818
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
Χιτώνιο αποστάτης
8
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
8
 i  07 14 6 977 328
• L

ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
Εξαγωνικό περικόχλιο
10
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

να Σεπ '10 2
0,29 
10
 i  07 11 9 905 128
• L

M6-8-ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2
0,29 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
11
 i  07 11 9 905 525

M6X14-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,32 
Λαστιχένιο τακάκι
12
 i  32 41 6 769 637
να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

6,89 
12
 i  32 41 6 769 637
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

6,89 
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
13
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

να Σεπ '10 1
10,25 
13
 i  71 24 6 798 132
• L

ATF

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A όχι

από Μαρ '11 1
7,75 
13
 i  71 21 2 122 171
• L

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

Και 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Έκδοση ψυχρών χωρών S842A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1
10,25 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
14
 i  07 14 7 155 614

M6

να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
14
 i  07 14 7 155 614
• L

M6

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

← Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.