Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας αναρρόφησης
1
 i  32 41 6 850 281
να Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

39,57 
1
 i  32 41 6 850 281
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

39,57 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
2
 i  32 41 6 751 127
να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,12 
2
 i  32 41 6 751 127
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,12 
Εύκαμπτος σωλήνας διαστολής
3
 i  32 41 6 786 384
• L
να Σεπ '10 1

740 g

1.6 lb

204,43 
3
 i  32 41 6 786 384
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

740 g

1.6 lb

204,43 
Κοίλος κοχλίας με βαλβίδα αντεπιστροφής
4
 i  32 41 6 781 261

M14X1,5X27,4

να Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

5,58 
4
 i  32 41 6 781 261
• L

M14X1,5X27,4

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

5,58 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
5
 i  07 11 9 906 464

A14X18-CUSN

να Σεπ '10 2
0,42 
5
 i  07 11 9 906 464
• L

A14X18-CUSN

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2
0,42 
Σωλήνας επιστροφής
6
 i  32 41 6 796 324
• L
να Σεπ '10 1

220 g

0.5 lb

74,08 
6
 i  32 41 6 796 324
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

220 g

0.5 lb

74,08 
Κοίλος κοχλίας με προεξοχή
7
 i  32 41 6 781 666

M16X28

να Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

3,76 
7
 i  32 41 6 781 666
• L

M16X28

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

3,76 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  07 11 9 906 463

A16X20-CUSN

να Σεπ '10 2
0,50 
8
 i  07 11 9 906 463
• L

A16X20-CUSN

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2
0,50 
Σωλήνας επιστροφής ψυγείου
9
 i  32 41 6 796 325
να Σεπ '10 1

270 g

0.6 lb

76,07 
9
 i  32 41 6 796 325
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

270 g

0.6 lb

76,07 
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα
10
 i  32 41 6 751 128
να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

1,03 
10
 i  32 41 6 751 128
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

1,03 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
11
 i  11 72 7 511 099
να Σεπ '10 2
2,30 
11
 i  11 72 7 511 099
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2
2,30 
Βρόχος υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης
12
 i  17 11 7 527 134
να Σεπ '10 1

230 g

0.5 lb

47,08 
12
 i  17 11 7 527 134
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 1

230 g

0.5 lb

47,08 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
13
 i  07 11 9 904 094

M6X12-8.8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '10 2
0,24 
13
 i  07 11 9 904 094
• L

M6X12-8.8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 2
0,24 
13
 i  07 11 9 905 524
• L

M6X12-8.8-ZNNIV

από Σεπ '10 2
0,27 
Κοίλος κοχλίας
15
 i  32 41 6 783 887

M16X28

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

3,11 
15
 i  32 41 6 852 470

M16X28

να Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

3,15 
15
 i  32 41 6 783 887
• L

M16X28

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

από Σεπ '10 να Φεβ '12 1

40 g

1.41 oz

3,11 
15
 i  32 41 6 852 470
• L

M16X28

από Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

3,15 
Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

← Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν.

Μηχανισμ.ρύθμισ.κολόνας τιμονιού μηχαν. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.