Σπορ τιμόνι αερόσακος

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S248A Θέρμανση τιμονιού
S255A Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Sport steering-wheel rim
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

1
 i  32 30 6 777 630

LEDER

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '09 1

1.7 kg

3.7 lb

376,33 
1
 i  32 30 6 795 570

LEDER

να Μαρ '09 1

1.6 kg

3.6 lb

409,79 
Σπορ τιμόνι αερόσακος δέρμα
1
 i  32 30 6 795 571
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

να Μαρ '09 1

1.7 kg

3.8 lb

521,01 
1
 i  32 30 6 795 571
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A όχι

να Μαρ '09 1

1.7 kg

3.8 lb

521,01 
Αγωγός σύνδεσ.αερόσακ./ωρολογιακ.ελατήρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

2
 i  32 30 6 777 641
να Μαρ '09 1

10 g

0.35 oz

18,65 
Κάλυμμα τιμονιού μαύρο/perlglanz χρώμιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

3
 i  32 30 6 850 540
να Μαρ '09 1

81 g

0.2 lb

62,53 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

4
 i  32 30 6 769 431

4X14MM

να Μαρ '09 3
0,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

5
 i  32 30 6 795 924

M14X1,5

να Μαρ '09 1

50 g

0.1 lb

1,78 
Μονάδα αερόσακου πλευράς οδηγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

6
 i  32 30 6 770 515
να Μαρ '09 1

1.3 kg

2.8 lb

462,67 
Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

← Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

Σπορ τιμόνι αερόσακος πολλαπλ.λειτουργ.

Σπορ τιμόνι αερόσακος πολλαπλ.λειτουργ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.