Ζώνη ασφαλείας μπροστά

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Ζώνη ασφαλείας μπροστά
 
AD Γκρι
B4 Beige
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 9 117 219

SCHWARZ

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

121,91 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 9 117 220

SCHWARZ

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

121,91 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 767

SCHWARZ

από Σεπ '10 1

980 g

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 768

SCHWARZ

από Σεπ '10 1

990 g

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Γκρι AD ναί

1
 i  72 11 9 160 103

GRAU

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 9 160 104

GRAU

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 769

GRAU

από Σεπ '10 1

990 g

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 770

GRAU

από Σεπ '10 1

990 g

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Beige B4 ναί

1
 i  72 11 9 160 105

BEIGE

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 9 160 106

BEIGE

να Σεπ '10 1

1 kg

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 771

BEIGE

από Σεπ '10 1

990 g

2.2 lb

135,43 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.δεξ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 7 234 772

BEIGE

από Σεπ '10 1

990 g

2.2 lb

135,43 
Αερόσακος συνοδηγού και αερόσακ. κεφαλής

← Αερόσακος συνοδηγού και αερόσακ. κεφαλής

Ζώνη ασφαλείας πίσω

Ζώνη ασφαλείας πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.