Ζώνη ασφαλείας πρόσθ. εξαρτήματα μπροστά

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κάτω λωρίδα ζώνης με προεντατήρα αριστ.
1
 i  72 11 7 213 563
από Απρ '08 1

530 g

1.2 lb

88,49 
Κάτω λωρίδα ζώνης με προεντατήρα δεξιά
1
 i  72 11 7 213 564
από Απρ '08 1

530 g

1.2 lb

88,49 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
2
 i  07 14 6 960 536

M10X22

2

20 g

0.71 oz

2,03 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής με προεξοχή
3
 i  72 11 7 037 930
2

30 g

1.06 oz

2,26 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
5
 i  07 14 7 122 476

M10X15

2

10 g

0.35 oz

0,89 
Βίδα οβάλ κεφαλής
6
 i  07 14 6 962 565

M10X26

2

30 g

1.06 oz

1,16 
Κοχλίας οβάλ κεφαλής με πατούρα
6
 i  07 14 7 163 333

M10X22

2

30 g

1.06 oz

1,86 
Βραχίονας
7
 i  72 11 8 222 464

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

20 g

0.71 oz

1,00 
7
 i  72 11 9 117 185
2

20 g

0.71 oz

2,65 
Λαμαρινόβιδα
8
 i  07 11 9 901 338

ST5,5X13 SW

4
0,59 
Κουμπί
9
 i  72 11 1 917 406
2
1,07 
Κουμπί
10
 i  72 11 1 950 829
2
1,07 
Εξάρτημα σύσφιξης
11
 i  72 11 1 862 636
2

4 g

0.14 oz

1,61 
Ζώνη ασφαλείας πίσω

← Ζώνη ασφαλείας πίσω

Βάση στήριξης παιδικού καθίσματος

Βάση στήριξης παιδικού καθίσματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.